Laden ... Even geduld ...

Onze nieuwsbrief


Algemene voorwaarden / Disclaimer

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

1. Aanbiedingen

Alle prijzen en afbeeldingen in de prijslijst of in advertenties zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W.

Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de termijn zoals in de showroom, offerte of advertentie vermeld. De vermelde prijs bij de aanbieding betreft uitsluitend het product zoals bij de aanbieding beschreven en niet de eventuele daarbij op een foto zichtbare of overige accessoires.

2. Levering

De levering van pedicure- en salonbenodigdheden geschied binnen Nederland franco boven een faktuurbedrag van € 100,00 excl. B.T.W. mits de levering niet uitsluitend of voor het grootste gedeelte uit vloeistoffen en/of handschoenen bestaat. Is dit wel het geval dan zullen de daadwerkelijke verzendkosten in rekening worden gebracht. Voor leveringen naar het buitenland zullen de verzendkosten achteraf worden bepaald afhankelijk van het gewicht en het land waar naar verzonden moet worden, deze kosten vindt u op de offerte die u binnen 2 dagen na plaatsen van de bestelling van ons ontvangt.

Het franco bedrag bij beursaanbiedingen kan afwijkwen en zal vermeld staan op het daarvoor bestemde beurs-bestelformulier. Mocht het totale bedrag van de levering lager zijn dan €100,00 excl. BTW dan wordt een bedrag van minimaal € 7,95 in rekening gebracht voor de verzendkosten. Indien u gebruik maakt van onze (beurs) aanbiedingen zullen wij te allen tijde verzendkosten (minimaal € 5,- per pakket tot 23kg) in rekening brengen ongeacht de hoogte van het aankoopbedrag. (Verzendkosten 0-23kg en onder € 100,- ex. btw € 7,95). Salon- en praktijkinrichtingen zijn niet franco. In overleg met u wordt een bedrag voor de aflevering van de goederen bepaald. Ook mag u de goederen in de showroom afhalen, uiteraard geheel kosteloos. De salon- en praktijkinrichtingen worden tot in huis (achter de deur) geleverd. Dat wil zeggen dat het niet vanzelfsprekend is dat deze leveringen op een verdieping worden geplaatst.

Op de verzending van apparatuur en inrichtingen (zoals loeplampen, salonapparatuur, pedicureapparatuur behandelstoelen, werktafels e.d.) worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht de hoogte van het aankoopbedrag, tenzij anders overeengekomen.

 3. Levertijden

Bestelopdrachten van salon- en pedicurebenodigdheden worden in de regel binnen 3 dagen geleverd, mits alles op voorraad is. Uitzonderingen hierop zijn de twee weken voor een beurs en de maanden na een beurs. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid voor te late leveringen aanvaarden. De verzendkosten bij reparaties en/of onderhoudsbeurten zijn voor rekening van de klant. Dit geld ook voor eventuele vervangende producten waarvan de klant tijdelijk gebruik kan maken.

4. Reclamaties

Reclamaties dienen uitsluitend binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen plaats te vinden. Omdat wij als groothandel B2B leveren vallen de aankopen niet onder het consumentenrecht en geldt dus ook niet het recht van retour sturen binnen 14 dagen. Uiteraard krijgt u wel de normale garantie op uw aangekochte producten. Het retour zenden van goederen kan alleen in overleg met All4feet en is voor rekening van de verzender, dient voldoende gefrankeerd te worden daar wij ze anders helaas niet kunnen aannemen. Geopende en/of aangebroken verpakkingen alsmede creme's, hygiene producten zullen nooit worden teruggenomen.

 5. Betaling

Bij afhalen in de showroom dient contant of met pin te worden afgerekend. Overige facturen dienen binnen 8 dagen op een van onze rekeningen te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Bij betaling zal direct een bedrag van € 3,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. All4feet blijft eigenaar van de goederen totdat deze volledig zijn betaald. Dit geldt ook voor de eventuele rente en kosten. Na 30 dagen wordt de vordering automatisch uit handen gegeven aan een daarvoor aangesteld administratie-kantoor / incassobureau. De betaling van salon- en praktijkinrichtingen, waaronder wordt verstaan; meubelen, apparatuur, e.d dient contant of per pin te geschieden bij aflevering of afhalen van de goederen.

6. Service en garantie

Door onze technici kan service verleend worden bij het in bedrijf stellen van apparatuur indien zulks wordt verlangd en wel op kosten van de cliënt op onze goederen is de door de leverancier vastgestelde garantie geldig. Onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen. Evenmin de schade van overbelasting, ongeschikte schoonmaak- en/of smeermiddelen, onkundig gebruik en eigen reparaties.

Onderdelen die buiten de garantie vallen zijn: koolborstels, kogellagers, flexibele assen, TL-buizen, halogeenlampen. Fabrieksfouten worden gratis vervangen, het werkplaatstarief of voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Onze uitgebreide leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Apeldoorn.